Begeleide intervisie

Bij begeleide intervisie heb je een groep van 4-6 collega´s, die samen met jou in eenzelfde werksituatie zitten: eenzelfde branche of werksoort of hetzelfde team. Met deze mensen heb je vier tot zes keer per jaar een werkbijeenkomst om je professionele vaardigheden aan te scherpen en via de feedback van anderen een betere reflectie op het handelen in je werk te krijgen. Dat kan door casussen in te brengen of gemeenschappelijke thema´s in het handelen op je werk te bespreken.
Deze intervisie­groep laat je begeleiden door mij. Dat heeft als voordeel dat alle deelnemers aan de groep volop mee kunnen doen en een gelijke inbreng hebben. Ook stel ik eens andere vragen dan je van je collega´s al te horen krijgt.
Een intervisiebijeenkomst duurt twee uur.

Begeleide intervisie past bij:
– mensen werkzaam in  zorg, welzijn, onderwijs, pastoraat, management of dienstverlening;
– die beroepsmatig veel omgaan met andere mensen (collega’s of cliënten);
– Professionals die in hetzelfde schuitje zitten (regio, werksoort, organisatie of team);
– Een groepje van 4-6 personen dat zichzelf heeft georganiseerd;
– deelnemers die zich verplichten om zoveel mogelijk aan de intervisiebijeenkomsten mee te doen;
– werkers die min of meer gelijksoortige vragen tegenkomen op hun werk.

Begeleide intervisie levert je op:
– voortdurende scholing;
– een betere kijk op je professionele handelen en drive;
– vergroting van je vermogen feedback te krijgen en te geven en van daaruit te handelen;
– verdieping van de omgang met collega´s.

Ik wil een afspraak maken
voor een vrijblijvend gesprek

Ik weet nog niet of dat iets voor mij is

Terug naar aanbod