Supervisie

Supervisie
Supervisie bestaat, na een oriënterend gesprek, uit een serie van tien gesprekken van ongeveer een uur. De gesprekken vinden plaats op een goed bereikbare locatie in Den Haag met een regelmaat van zo´n 2-3 weken.
In de supervisiegesprekken stel ik je verdiepende vragen en bied ik je werkvormen die je helpen helder te kijken naar je beroepshouding, je omgang met mensen in je werk, je kwaliteiten en de drive waarmee je werk wilt doen.
Met supervisie leer je om goed te reflecteren op je eigen handelen in je werk.
Een serie supervisie kun je individueel doen, maar ook met een of twee anderen. Dan duurt een gesprek zo’n twee uur.
De gesprekken bereid je steeds schriftelijk voor met een doordenking van je leervragen en een voorbeeld uit de praktijk van je werk.

De supervisiegesprekken vinden plaats in een rustige gespreksruimte in Den Haag. Maar waarom niet een videobelafspraak? Mijn ervaringen daarmee zijn verrassend positief. En het scheelt jou reistijd en je hebt het voordeel van een gesprek in je eigen omgeving. 

Supervisie werkt goed voor professionals:
– werkzaam in zorg, welzijn, onderwijs, pastoraat, management of dienstverlening;
– die beroepsmatig veel omgaan met andere mensen (collega’s of cliënten);
– die willen werken aan hun professionele attitude;
– die toe zijn aan verdieping van hun kunnen;
– die geen tijd hebben maar wel tijd willen maken voor reflectie;

Supervisie levert je op:
– inzicht in je werkhouding;
– kijk op je tijdsbesteding;
– gewenste verandering van patronen in je handelen en reageren op situaties en personen;
– zicht op je inspiratie;
– verdieping in het scheppen van alternatieven in je optreden;
– meer plezier in de keuzes die je maakt;
– mensen in je omgeving die positief reageren op jouw veranderingen.

Supervisie kost je:
– Schriftelijke voorbereiding op elk gesprek;
– € 90, — per gesprek (individueel) of € 180, — voor een gesprek met 2-3 personen.
De kosten van supervisie kun je bij de belasting opgeven als kosten voor studie en beroep.

Sommige mensen betalen supervisie uit eigen zak en zien het als een verrijking voor zichzelf van hun professionele handelen.

Je kunt ook met je werkgever bespreken of deze de kosten van de supervisie wil vergoeden. Het is mogelijk om een gesprek tussen supervisor en de werkgever af te spreken om kader en doel van de supervisie af te stemmen. Wanneer werkgever en supervisant er zich in kunnen vinden is een eindrapportage of eindbeoordeling mogelijk.
De feitelijke inhoud van de supervisiegesprekken blijft vertrouwelijk.

Pastores (predikanten en kerkelijk werkers) krijgen vaak een budget voor nascholing. Ook zijn er kerkelijke fondsen (bijv. binnen de Protestantse Kerk fonds Aanpakken). Een afgelegd supervisietraject geldt voor 1 PE-punt permanente educatie (=28 u). 

Supervisie is geen therapie. Je wordt van harte uitgenodigd om persoonlijke ervaringen en momenten uit je levensloop in te brengen, wanneer je vindt dat het je iets oplevert bij het doordenken van de vraag hoe je in je werk staat. Maar supervisie is geen behandeling om psychische beschadigingen uit je biografie of blokkades in je persoonlijkheid te genezen.
Denk je dat zulke beschadigingen of blokkades jouw doen en laten bepalen, dan raad ik je aan contact te zoeken met een psycholoog of psychotherapeut. Je huisarts kan samen met jou bezien welke behandeling of begeleiding voor jou meerwaarde heeft.
Omdat supervisie geen therapie is, geldt hiervoor geen vergoeding van een ziektekosten­verzekering.

Ik wil een afspraak maken
voor een vrijblijvend gesprek

Ik weet nog niet of dat iets voor mij is

Terug naar aanbod